งานพิธีมอบหมวก เข็มสัญลักษณ์และตะเกียงไนติงเกล นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2566

ภาพบรรยากาศงานพิธีมอบหมวก เข็มสัญลักษณ์และตะเกียงไนติงเกล
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 14
ประจำปีการศึกษา 2566
ในวันที่ 9 ธันวาคม 2566
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากรสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ นักศึกษาและผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา
#พิธีมอบหมวก #พิธีมอบตะเกียงไนติงเกล #พยาบาลมทส. 💙 Photo by โดยทีมคณะทำงาน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มทส.

ภาพกิจกรรม

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top