การสมัครเข้าศึกษา

รอบที่ 1 Portfolio
ปีการศึกษา 2567
รอบที่ 2 โควต้าพื้นที่
ปีการศึกษา 2567

สายตรงคณบดี

รศ.ดร.ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์
คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
sawat@sut.ac.th

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

V D O

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

Scroll to Top