ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ รศ.ดร.ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ

✨รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์✨

ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
✨คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์✨

ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

ภาพบรรยากาศ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top