กิจกรรม “รับขวัญเจ้าเข้าสู่อ้อมกอดพยาบาล มทส.”

🔽วันที่ 23 กันยายน 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรม “รับขวัญเจ้าสู่อ้อมกอดพยาบาล มทส.” เพื่อเป็นการรับขวัญนักศึกษาใหม่และต้อนรับเข้าสู่วิชาชีพพยาบาลและเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างคณาจารย์ รุ่นพี่และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 15 นำโดย รศ. ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ผู้บริหารและคณาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมรับขวัญนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 15💙🤍💙🤍

ภาพกิจกรรม

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top