งานกิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมจิตปัญญาพัฒนาบุคลิกภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2564 ณ โคราชรีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา