News/Events


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 1 : Portfolio ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา มีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบ Clearing House หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 1 : Portfolio ปีการศึกษา 2564 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ทุนการศึกษา Global Undergraduate Exchange Program 2021-2022 (Global UGRAD)

ขอเชิญชวนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ทุกท่านที่มีความสนใจ สมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา Global Undergraduate Exchange Program 2021-2022 (Global UGRAD) ประจำปีการศึกษา 2564 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน รุ่นที่ 3

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน รุ่นที่ 3

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.รังสิมา ครอสูงเนิน เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2563 คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Galleries


 

Nursing SUT Channel


เมี่ยงปลาทูสมุนไพร เสริมพลังงานคุณแม่ใกล้คลอด
เล่นกับลูกนั้นสำคัญไฉน
เล่นกับลูกขณะตั้งครรภ์
เล่นกับลูกเพิ่มความผูกพัน 0-6 เดือน
เล่นกับลูก 6 เดือน - 1 ปี
เล่นกับลูก 1-3 ปี (วัยเตาะแตะ)
เล่นกับลูกช่วง 3-6 ปี
เล่นกับลูกช่วง 6-9 ปี
เล่นกับลูกช่วง 9-12 ปี
เล่นกับลูกช่วง 12-15 ปี
เด็กพิเศษกับการเล่น
ผู้สูงอายุกับการเล่นของบุตรหลาน
บทบาทชุมชนกับการเล่น