โครงการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (Survivor :SUT) สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

📌สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่) สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 ในวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ผ่านระบบ Zoom Video Conference

ภาพกิจกรรม

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top