กิจกรรม “คืนสู่เหย้าเหล่าพยาบาลช่อปีบทอง”

🔽

วันที่ 23 กันยายน 2566 เวลา 16.00 – 21.00 น. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรม “คืนสู่เหย้าเหล่าพยาบาลช่อปีบทอง”
🤍💙🤍💙🤍

🤍

ภาพกิจกรรม

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top