โครงการพิธีประดับแถบหมวก มอบเข็มวิทยฐานะ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 9 และพิธีมอบหมวก เข็มสัญลักษณ์และตะเกียงไนติงเกล นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2563

📌เมื่อวันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มทส. จัดพิธีประดับแถบหมวก มอบเข็มวิทยฐานะ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 9

พิธีมอบหมวก เข็มสัญลักษณ์และตะเกียงไนติงเกล นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โดย ผศ.ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และคณาจารย์และบุคลากร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์และ บุคลากร รพ. มทส. เข้าร่วมเป็นเกียรติและร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาในงานพิธีดังกล่าวฯ

ภาพกิจกรรม

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top