กิจกรรมค่ายอาสาสร้างทักษะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21

📌สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการค่ายอาสาสร้างทักษะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ในระหว่างวันที่ 13 มีนาคม – 16 พฤษภาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาสามแยกปักธงชัย

ภาพกิจกรรม

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top