ข่าว/ประกาศ

ข่าว/ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 4 : Direct Admission)

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 4 : Direct Admission) (เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564) คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ทุนการศึกษา Global Undergraduate Exchange Program 2021-2022 (Global UGRAD)

ขอเชิญชวนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ทุกท่านที่มีความสนใจ สมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา Global Undergraduate Exchange Program 2021-2022 (Global UGRAD) ประจำปีการศึกษา 2564 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน รุ่นที่ 3

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน รุ่นที่ 3