ติดต่อ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ +66-4422-3519 , +66-4422-3562
โทรสาร +66-4422-3506
E-Mail: inadmin@sut.ac.th

แผนที่

Scroll to Top