ข้อมูลอาจารย์

รศ. ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
โทรศัพท์ : 0-4422-3931
โทรสาร : 0-4422-3506
E-mail : chantira@sut.ac.th

Scroll to Top