ข้อมูลอาจารย์

อาจารย์ ดร.บัณฑิตา นฤมาณเดชะ

ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 0-4422-3532
โทรสาร : 0-4422-3506
E-mail : bantita@sut.ac.th

Scroll to Top