ข้อมูลอาจารย์

อาจารย์กรกานต์ พึ่งน้ำ

ตำแหน่ง : อาจารย์ (ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก)
โทรศัพท์ : 0-4422-3508
โทรสาร : 0-4422-3506
E-mail : kornkan@sut.ac.th

Scroll to Top