Shadow

หน้าแรก


โครงการชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่

แกนนำ นศ.พยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ จาก มทส ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมาจัดบริการวิชาการโครงการ ชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ที่บ้านสระบัวเกลื่อน ต.บ้านเกาะ นครราชสีมา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา มีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบ Clearing House หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 1 : Portfolio ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา มีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบ Clearing House หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 1 : Portfolio ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2564

โรงพยาบาล มทส.และสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2564 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมสัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติ แบบ Online

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติ แบบ Online

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice)

เมื่อวันที่ 2 และ 9 ตุลาคม 2564 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice)

กิจกรรม Show & Share “การตรวจสอบ (SOP-Standard Operationg Procedure) และระบบบริหารคุณภาพ ISO

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 คณะทำงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำทีมเข้าร่วมกิจกรรม Show & Share โดยอาจารย์ ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารและตัวแทนเจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานโรงพยาบาล


Facebook


Youtubeรอบที่ 1 Portfolio

รอบที่ 2 โควต้าพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เปิดรับสมัคร 1 มีนาคม  – 11 เมษายน 2565

ผศ. ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์

คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ช่องทางการติดต่อ 

โทรศัพท์ :  044-223911

Email : thingan@sut.ac.th


สอบถาม/ร้องเรียน


https://www.youtube.com/watch?v=_-QPYM_P0FU&t=277shttps://www.youtube.com/watch?v=GPv6a6kXzXw
Download เอกสาร


Link ที่เกี่ยวข้อง


ติดต่อเรา

  • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

  • โทรศัพท์ 0 4422 3562, 0 4422 3510, 0 4422 3519
  • โทรสาร 0 4422 3506