โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice)

เมื่อวานที่ 2 และ 9 ตุลาคม 2564 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice)

กิจกรรม Show & Share “การตรวจสอบ (SOP-Standard Operationg Procedure) และระบบบริหารคุณภาพ ISO

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 คณะทำงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำทีมเข้าร่วมกิจกรรม Show & Share โดยอาจารย์ ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารและตัวแทนเจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานโรงพยาบาล >> คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม<<

โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2564 งานกิจกรรมนักศึกษา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 5 ในรูปแบบ online >> คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม<<

เปิดรับสมัคร 15 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2564

เปิดรับสมัคร 1 มีนาคม  – 11 เมษายน 2565 

ผศ. ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์

คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ช่องทางการติดต่อ 

โทรศัพท์ :  044-223911       

Email : thingan@sut.ac.th 

ติดต่อเรา
  • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

        111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

  • โทรศัพท์ 0 4422 3562, 0 4422 3510, 0 4422 3519
  • โทรสาร 0 4422 3506