Shadow

ทุนการศึกษา Global Undergraduate Exchange Program 2021-2022 (Global UGRAD)

ขอเชิญชวนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ทุกท่านที่มีความสนใจ  สมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา Global Undergraduate Exchange Program 2021-2022 (Global UGRAD) ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับ 1 ภาคการศึกษา ระยะเวลา 5 เดือน เพื่อเพิ่มพูนภาวะผู้นำและเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรมและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยผู้สนใจจะต้องสมัครในระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ – วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 12.00 น.  และส่งเอกสารประกอบการสมัครที่สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ภายในไม่เกินวันที่ 4 มีนาคม 2564 

โดยจะมีกำหนดการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาเป็นตัวแทน มทส. โดยศูนย์กิจการนานาชาติ หากมีนักศึกษาสมัครมากกว่า 2 คน ในวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 นักศึกษาผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.fulbrightthai.org/programs/2021-global-ugrad/   

>คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม<<