ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยอคิตะ ประเทศญี่ปุ่น

ขอเชิญอาจารย์ และนักศึกษา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยอคิตะ ประเทศญี่ปุ่น  เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์   โดยขยายเวลาเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  31 ม.ค. 2563  และขอเปลี่ยนแปลงวันประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 และสัมภาษณ์ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 และจะประกาศผลการคัดเลือกเป็นวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 โดยดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร ได้ที่

1. รายละเอียดการรับสมัครสำหรับอาจารย์เข้าร่วมโครงการฯ

2. ใบสมัคร Instructor of Exchange Student Nursing SUT

3. รายละเอียดการรับสมัครสำหรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ

4. ใบสมัคร Student Exchange Nursing SUT