รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 5 : รับตรง ปีการศึกษา 2567

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ รอบ : รับตรง มทส. ปีการศึกษา 2567

คำแนะนำการสมัครเข้าศึกษา

  1. ก่อนกรอกข้อมูลการสมัครควรอ่านประกาศคุณสมบัติของแต่ละประเภทก่อน
  2. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลด้วยตนเองเท่านั้น เลขประจำตัวประชาชน, โรงเรียน หากกรอกข้อมูลผิดพลาดจะไม่สามารถแก้ไขได้
  3. ผู้สมัคร On-line ที่ทำการแทนผู้อื่น ถือว่ากระทำผิดกฎหมาย ในฐานะละเมิดสิทธิส่วนบุคคล อันอาจทำให้บุคคลอื่นเสียสิทธิ์ในการสมัคร

กรณีชำระเงินผ่าน Application ของธนาคารกรุงไทย (Krungthai NEXT)

มหาวิทยาลัยจะไม่สามารถตรวจสอบยอดการชำระเงินค่าสมัคร หรือค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาได้ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อคุณอรุณี ชิตสุข ส่วนการเงินและบัญชี โทร. 044-224910

วิธีการสมัครเข้าศึกษา

โปรดคลิกเลือกตามลำดับขั้นตอน

*********************************************

วิธีแก้ไขข้อมูลการสมัคร

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top